X Vyberte si ročník

V případě reklamace zašlete poštou nebo e-mailem níže uvedený a vyplněný formulář.

Vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel:

jméno a příjmení:………………………………………………………………………….......

adresa:…………………………………………………………………………………………

telefon:…………………………………………………………………………………………

e-mail:…………………………………………………………………………………………

Adresát: Ing. Pavel Středa

Pod Špitálem 1355, 156 00 Praha 5, Zbraslav

IČO: 45518548, DIČ:CZ6710261316

e-mail: info@armagnac.cz  

Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy  

Vážený pane,

dne …………….. jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.armagnac.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………

Číslo prodejního dokladu:……………………………………………………………………

Toto (zboží) jsem převzala dne ……………………………………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji níže uvedeného důvodu: ………………………………………………………………………………………………………

Souhlasím s vrácení kupní ceny:   bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:...................................../........................      

S pozdravem    

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

.............................................. V……….......…... dne…………….  

Přílohy: Kupní doklad


Naši dodavatelé